info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

PŘEHLED INFORMACÍ Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzka 3. třídy v pondělí 13.9.2021

-platby / stravné, školné, kulturní akce /

-odhlašování a omluvenky

-organizace dne – příchody, odchody, spojování dětí

-plavání

-zdražování stravného

-oblečení dětí

  • Seznámení se školním programem a třídním programem pro předškolní děti / příprava na ZŠ/

-uspořádání dne dětí – scházení

-cvičení

-řízená činnost

– pobyt venku

– odpolední činnosti

-přechodové činnosti

-logopedie

-besídky

-kulturní akce, výlety, exkurze

-komunikace s rodiči / webové stránky, SMS, nástěnky/