info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

UZAVŘENÍ A PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz Mateřských škol v době letních prázdnin

3.7. 2023 – 21.7.2023 MŠ NOVÉ DOMKY

24.7.2023 – 11.8.2023 MŠ NOVÉ DOMOVY

14.8.2023 – 25.8.2023 MŠ 1. MÁJE

28.8  2023- 31.8.2023 VŠECHNY MŠ

MŠ budou v době prázdnin otevřeny v omezeném režimu. Děti si ponechají doma rodiče, kteří jsou nezaměstnaní, čerpají dovolenou, jsou na mateřské dovolené. Docházku dětí do naší MŠ nahlaste nejdéle do 28.4. 2023. Pokud budete mít zájem o náhradní MŠ, od 9.5. do 26.5.2023 je potřeba odevzdat přímo do náhradní MŠ

  • vyplněnou žádost / najdete na našich webových stránkách, v sekci dokumenty, nebo u paní učitelek /
  • kopii evidenčního listu
  • kopii zmocnění k vyzvedávání / na požádání Vám kopie zajistí paní učitelky ve vašich třídách /