info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do Mateřské školy 1.Máje 771, Kaplice na školní rok 2022/2023

SE BUDE KONAT v úterý  10. května  a ve středu 11.května 2022 od 8.00.hodin do 16.00. hodin

ZPŮSOB PODÁNÍ : osobním podáním v MŠ

K ZÁPISU BUDETE POTŘEBOVAT  –  vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy

–  vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře

–  kopii rodného listu nebo pasu u dětí s cizí státní příslušností

Žádost a evidenční list si můžete stáhnout z webových stránek, nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole, během Dne otevřených dveří.

Při zápisu Vám bude uděleno identifikační číslo, pod kterým Vaší žádost budeme evidovat. Informace o přijetí či nepřijetí,  naleznete  do 30 dnů, na Úřední desce u vchodu do MŠ  a na našich webových stránkách v sekci zápisy / opět bude uvedeno identifikační číslo/.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z UKRAJINY

K běžnému zápisu do MŠ / v termínu od 2.5.-16.5.2022/ , NEMOHOU podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR, podle § 33 odstavec 1 písm. a zákona o pobytu cizinců na území ČR „uprchlíci“, ve spádové oblasti.

PRO TYTO CIZINCE – UPRCHLÍKY , JE URČEN TERMÍN ZÁPISU 8.6.2022 od 10.00.- 11.00 HODIN