info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy 1.Máje 771, Kaplice na školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 3. a 4. května od 8.00. hodin do 16.00.hodin.

K zápisu budete potřebovat : vyplněnou žádost o přijetí do MŠ

vyplněný evidenční list / potvrzený od lékaře /

kopii rodného listu / děti cizinců /

Žádost, evidenční list si můžete stáhnout z webových stránek, nebo během Dne otevřených dveří formuláře dostanete. Při zápisu Vám bude přiděleno identifikační číslo, pod kterým budeme Vaši žádost evidovat. Po uzavření zápisu proběhne rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ. Tuto informaci naleznete na našich webových stránkách a na úřední desce MŠ.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31.8. 2023 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

100 bodů – povinná předškolní docházka, které k 31.8.2023 dovrší 5 let

60 bodů – děti, které k 31.8.2023 dovrší 4 roky

40 bodů – děti, které k 31.8.2023 dovrší 3 roky

30 bodů – děti, které již má sourozence v MŠ

30 bodů – děti zaměstnanců MŠ