info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

KNIHA JE MOJE KAMARÁDKA 15.3.-19.3.2021

Plánované téma pro týden 15. – 19. března: Počmáraný den

– Popovídejte si s dětmi o jejich oblíbených knížkách a pohádkách, procvičujte písmenka, zkuste děti nechat převyprávět pohádku podle obrázků, uveďte si základní postavy z pohádek (princezna, král, vodník, čarodějnice, víla, čert..), přečtěte dětem pohádku před spaním.

– Přečtěte si společně s dětmi pohádku „Proč se v noci nebojím“.

– Popovídejte si o tom, jaké pohádky se v tomto příběhu objevily.

– V příloze najdete tři obrázkové pohádky, děti si jednu pohádku vyberou a převyprávějí podle obrázků. Najdete zde: Hrnečku vař, O Červené Karkulce a O Budulínkovi.

– Jednu z pohádek také můžete rozstříhat na kartičky a děti si zkusí pohádku sestavit od začátku do konce, podle obrázků.

– Grafomotoriku si děti procvičí v pracovním listu, na kterém je vyobrazena královna a král. Děti budou procvičovat kolečka a lomenou čáru.

– Dalším pracovním listem a zároveň výtvarným projevem dítěte je „Kdo nám doma čte pohádky“, děti na volné místo nakreslí, kdo jim doma čte pohádky a obrázek vybarví.

– Děti si v tomto týdnu také procvičí písmenka a to zejména ty, která jsou v jejich jméně. V tomto pracovním listu děti zakroužkují ta písmenka, která obsahují jejich jméno. Procvičujte s dětmi také počáteční písmenka věcí kolem nich.

– Pro děti které budou mít chuť, je zde i omalovánka Večerníčka.

– S dětmi si také můžete vyrobit tuto Večerníčkovu čepici z papíru/novin.

– Hádej, hádej pohádku – přečtěte dětem hádanky a ony zkusí uhádnout, jaká pohádka se pod hádankou skrývá.

– Přečtěte si s dětmi tuto známou básničku „Perníková chaloupka“, děti, které chtějí, se můžou básničku také naučit.

– Děti si mohou zacvičit pohádkovou sestavu.

http://www.jogaprodeti.cz/index.php/sestavy/pohadka

– A na konec pro lepší dny přikládáme velice známou písničku o pohádkách, kterou si s dětmi můžete poslechnout.