info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Distanční výuka 14. – 21.1.2021sněhuláci, 25.1.-29.1.2021 eskymáci

Týdenní téma: Sněhuláci

 

1. pohádka O třech sněhulácích –  skrze četbu pohádky představte dětem týdenní téma

  • Popovídejte si s dětmi, jak se příroda mění s příchodem zimního období, jak změní život lidem,
    zvířátkům i rostlinkám. Co v zimě nejradši děláte?
  • Popovídejte si o tom co se dělo, když se skřítek dotknul sněhu, co udělal špatně a jak celá pohádka
    dopadla.

 

2. pracovní listy – vyberte si alespoň tři pracovní listy, které po skončení karantény donesete vyplněné do MŠ.

Pracovní list Tři kamarádi – děti si zde procvičí grafomotoriku: kruh a také rovnou čáru. Dbejte na
správné držení tužky a nepřetahování přes stanovenou linku.

 

Pracovní list Spočítej si sněhuláky – procvičování počítáni do pěti, které by už děti měly bez
problému ovládat, můžou počet napsat pomocí čárek a nebo číslicí.

 

Pracovní list Geometrické tvary – děti pojmenovávají geometrické tvary a také je počítají.

 

Pracovní list Sněhuláček – co sněhulák nepotřebuje děti škrtnou, ostatní vybarví

 

Pracovní list – zimní sudoku

 

Pracovní list – dokreslete sněhuláky

Pracovní list –  grafomotorika – kruhy vpravo

Pracovní list – grafomotorika – kruhy vlevo

 

Pracovní list – najdi pět rozdílů

 

 

3. říkanka – Sněhulák

4. vytváření obrázku zimní krajiny se sněhulákem  – obrázek berte jako inspiraci, v jiném ztvárnění se meze nekladou, můžete už vynechat vánoční stromeček, děti nechte pracovat s vlastní fantazií, ať namalují to, co v zimě rádi dělají ony.

 

5. inspirace k hudební chvilce

Míša Růžičková – Sněhuláci (Cvičíme s Míšou 5) – YouTube

Sněhulák (Majda) – Kouzelná školka – YouTube

 

6. procvičení střihání

7. skládaný sněhulák, vyrobte si s dětma i 3D výrobek. Pokud neseženete barevný papír, můžete
nechat děti vybarvit klasický bílý – https://cz.pinterest.com/pin/180355160066400785/00785/

 

Týdenní téma: Eskymáci

pracovní listy budeme plnit v MŠ, děti, které jsou ještě v pondělí v karanténě splní stříhání a počítání, ostatní budou dělat s námi, pokud někdo nebude v MŠ celý týden může si některé úkoly splnit sám

Děti mají za úkol procvičit stříhání, stříhají podle čar a šipek, dohlédněte na správné držení nůžek a bezpečnost.

grafomotorika : děti procvičují zubaté čáry, dohlédněte na správný úchop tužky nebo pastelky, netlačit, držet lehce, ne křečovitě, děti nejdříve obtahují předkreslené čáry, aby si procvičily dané zubaté čáry, po té pokračují samy až do konce papíru k iglů

 

bludiště : děti hledají správnou cestu od eskymáka do iglů, nejdříve prstem po papíře, než najdou správné řešení, potom vybarví pastelkou / pod obrázkem je další obrázek se správným řešením pro kontrolu rodičů, děti mohou najít dvě různé cesty, stačí vybarvit jednu/

 

 

 

 

 

počítání : děti při počítání mohou do obrázku kreslit tak, aby se jim nestalo, že budou počítat  jednu věc 2 krát / například mohou si je kroužkovat nebo odškrtnout / správný počet zapíší číslem nebo když ještě neumí mohou dělat čárky, třeba i pod rámeček, aby se jim vešly

 

tučňák navléká korálky, děti dokreslují správné barvy tak, aby byla zachována posloupnost barev, jak jdou za sebou, až do konce dané šňůrky

 

Poslední úkol plní jen  děti, které jdou do ZŠ, dítě doplňuje do každého obrázku v řadě chybějící části. První obrázek vlevo slouží jako vzor.