info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Zápisy

Zápis do Mateřské školy 1. Máje 771, Kaplice na školní rok 2023/2024 bude probíhat

           ve dnech 3. a 4.května 2023 od 8.00. hodin do 16.00.hodin

K zápisu potřebujete –  vyplněnou žádost o přijetí do MŠ

– vyplněný evidenční list / potvrzený od lékaře /

– kopii rodného listu / děti cizinců /

Žádost a evidenční list si můžete stáhnout z našich webových stránek, nebo formulář dostanete během Dne otevřených dveří.

Při zápisu Vám bude přiděleno identifikační číslo, pod kterým budeme Vaši žádost evidovat. Po uzavření zápisu proběhne rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí do mateřské školy. Tuto informaci naleznete na úřední desce u MŠ a na našich webových stránkách.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31.8.2023 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

100 bodů – povinná předškolní docházka dětí, které k 31.8. 2023 dovrší 5 let

60 bodů – děti, které k 31.8.2023 dovrší 4 roky

40 bodů – děti, které k 31.8.2023  dovrší 3 roky