info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Zápisy

Zápisy do mateřské školy ve školním roce 2019/2020 probíhají vzhledem k situaci bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

K zápisu budete potřebovat: žádost o přijetí, evidenční list a kopii očkovacího průkazu (viz dokumenty – žádosti o přijetí).

Upřednostňujeme zaslání poštou, emailem s elektronickým podpisem, či datovou schránkou. Případně po telefonické domluvě můžete žádost předat osobně v mateřské škole.

Formou SMS následně obdržíte identifikační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována. Po uzavření zápisů zveřejníme na webových stránkách a na vývěsce u mateřské školy seznam s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí (opět bude uvedeno identifikační číslo).