info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Zápisy

Zápis do Mateřské školy 1. Máje 771, Kaplice na školní rok 2024/2025 bude probíhat

           ve dnech 14 a 15.května 2024 od 8.00. hodin do 15.30.hodin

K zápisu potřebujete –  vyplněnou žádost o přijetí do MŠ

– vyplněný evidenční list / potvrzený od lékaře /

– kopii rodného listu / děti cizinců /

Žádost a evidenční list si můžete stáhnout z našich webových stránek, nebo formulář dostanete během Dne otevřených dveří.

Při zápisu Vám bude přiděleno identifikační číslo, pod kterým budeme Vaši žádost evidovat. Po uzavření zápisu proběhne rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí do mateřské školy. Tuto informaci naleznete na úřední desce u MŠ a na našich webových stránkách.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31.8.2024 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

Ředitelka mateřské školy Kaplice, 1.Máje 771, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k  předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Ředitelka před přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání přihlédne k těmto kritériím:

 • k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( tzn. dítě, kterému bude do 31.8.2025, 6 let ) a děti s odkladem školní docházky
 • děti 4 leté ( děti, kterým bude ve školním roce 2024/2025 , 5 let )
 • děti 3 leté ( děti, kterým budou ve školním roce 2024/2025, 4 roky )
 • děti 2leté /(děti, kterým budou ve školním roce 2024/2025, 3 roky )
 • další kritéria jsou bodově ohodnocena a přijímá se dítě s nejvyšším počtem bodů

  KRITÉRIA PRO ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. trvalý pobyt dítěte na území města Kaplice a spádových obcí: Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květonov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Rožnov, Žďár, Omlenice, Soběnov, Střítěž / 60 bodů /
 2. děti zaměstnanců MŠ / 50 bodů /
 3. v MŠ se již vzdělává sourozenec / 45 bodů /
 4. děti předškolního věku ( do 31.8.2025 dosáhne věku 6 let ) / 40 bodů /
 5. děti 5 leté ( ve školním roce 2024/2025 dosáhne věku 5 let ) / 30 bodů /
 6. děti 4 leté ( ve školním roce 2024/2025 dosáhne věku 4 let ) / 20 bodů /
 7. děti 3 leté ( ve školním roce 2024/2025 dosáhne věku 3 let ) / 10 bodů /