info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Zápisy

Zápisy do mateřské školy 1.Máje 771, Kaplice, na školní rok 2022/2023  budou probíhat v úterý 10.5. a ve středu 11.5.2022 v době od 8.00 hodin do 16.00.hodin

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  • osobním podáním v MŠ

K  ZÁPISU BUDETE POTŘEBOVAT: / viz. dokumenty-žádosti o přijetí/

  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře
  • kopii rodného listu nebo pasu u dětí s cizí státní příslušností

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ:

  • povinná předškolní docházka dětí, které 31. 08.2022 dovrší 5 roků
  • děti, které k 31.08.2022 dovrší 4 roky
  • děti , které k 31.08.2022 dovrší 3 roky
  • dítě, které již má sourozence v MŠ
  • děti zaměstnanců MŠ

Při zápisu obdržíte identifikační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována. Po uzavření zápisů  do 30 dnů zveřejníme na webových stránkách a na vývěsce u mateřské školy seznam s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí (opět bude uvedeno identifikační číslo). Datum předávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude ještě upřesněn.

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31.8.2022 5 LET

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z UKRAJINY

K běžnému zápisu do MŠ / v období od 2.5.-16.5.2022/ nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR, podle § 33 odst. 1 písm. a zákona o pobytu cizinců na území ČR “ uprchlíci “ ve spádové oblasti.

PRO TYTO CIZINCE – UPRCHLÍKY JE URČEN TERMÍN ZÁPISU 8.6.2022od 10.00 – 11.00. HODIN