info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Zápisy

Zápisy do mateřské školy na školní rok 2021/2022  budou probíhat od 2.5. 2021 do 16.5.2021

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou / rozhodující je datum podání na poštu/
  • do schránky MŠ
  • osobním podáním v MŠ,  jen po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ

K  ZÁPISU BUDETE POTŘEBOVAT: / viz. dokumenty-žádosti o přijetí/

  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře / pokud váš praktický lékař nepotvrdí evidenční list, stáhněte si čestné prohlášení k očkování a k němu doložte kopii očkovacího průkazu/
  • kopii rodného listu

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ:

  • povinná předškolní docházka dětí, které 31. 08.2021 dovrší 5 roků
  • děti, které k 31.08.2021 dovrší 4 roky
  • děti , které k 31.08.2021 dovrší 3 roky
  • dítě, které již má sourozence v MŠ
  • děti zaměstnanců MŠ

Formou SMS následně obdržíte identifikační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována. Po uzavření zápisů zveřejníme na webových stránkách a na vývěsce u mateřské školy seznam s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí (opět bude uvedeno identifikační číslo).

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31.8.2021 5 LET