info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Alergeny v jídelním lístku

Alergeny v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.

Z toho důvodu i naše Mateřská škola začíná od 1.12.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalézt na nástěnce u jídelníčku, či na webových stránkách v rubrice Stravování-seznam alergenů. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a čísla jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Značení alergenů je jen informační požadavek.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“ stravu tak, že bude strávníka (zákonného zástupce) informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (zákonný zástupce) ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Každý strávník(zákonný zástupce) bude okamžitě vidět, jaký alergen přesnídávka, oběd, svačina obsahuje. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě trpí přecitlivělostí na některý z alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy a podle potřeby mu oběd odhlaste.

Děkuji Vám za pochopení.
Jana Uvačíková
vedoucí školní jídelny