info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Platba školného

Školné se platí trvalým příkazem z účtu měsíčně.

Číslo účtu: 158887780/0600

Do poznámky:  jméno dítěte

Variabilní symbol: 50

Částka: 210 Kč

P OZOR- Od 1.9.2023 se školné navyšuje na částku 250 Kč.

Udělejte si změnu ve vašich bankovních příkazech !

Platbu proveďte k 5. dni v měsíci.

Předškolní děti již školné neplatí.