info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Platby stravné

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu zálohově.

Číslo účtu: 158887780/0600

Do poznámky: jméno dítěte

Variabilní symbol: 10

Částka 750 Kč

Platbu proveďte k 20. dni v měsíci na následující měsíc.

2x do roka (leden, červenec) je provedeno vyúčtování BÚ a přeplatky vráceny.