info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Platby stravné

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu zálohově.

Číslo účtu: 158887780/0600

Do poznámky: jméno dítěte

Variabilní symbol: 10

Částka 900 Kč

Platbu proveďte k 20. dni v měsíci na následující měsíc.

2x do roka (leden, červenec) je provedeno vyúčtování BÚ a přeplatky vráceny.

 

Finanční norma stravy a úplata za školní stravování je stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata je dána výší finančního normativu v rámci finančních limitů.

Finanční norma stravného na dítě:


Věková skupina strávníků 3-6 let   45,- Kč na den a dítě

přesnídávka…………11,- Kč
oběd………………….23,- Kč
svačina ………………11,- Kč

————————————————————

Věková skupina strávníků 7 let   49,- Kč na den a dítě

přesnídávka………….12,- Kč
oběd ………………….25,- Kč
svačina………………..12,- Kč
—————————————————————

Pitný režim je rozpočítán do jednotlivých složek stravy.

Do věkové skupiny – 7let věku, jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dovrší 7 let věku /školní rok 01. 09. – 31. 08. vč./