info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Elektronická omluvenka

Lze uplatnit pouze omluvenku zaslanou max. do 8:00 hodin daného dne.