Děti mají za úkol přinést v pondělí 26.9.2022 jeden kus jakéhokoli ovoce, další úkol děti dostanou v úterý v  MŠ a přinesou ho ve čtvrtek po státním svátku – pracovní list grafomotorika – dlouhými i krátkými přerušovanými čarami dokresli déšť