info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Stravné

Finanční norma stravy a úplata za školní stravování je stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata je dána výší finančního normativu v rámci finančních limitů.

Finanční norma stravného na dítě:


Věková skupina strávníků 3-6 let   38kč na den a dítě

přesnídávka…………9,- Kč
oběd………………….20,- Kč
svačina ………………9,- Kč

————————————————————

Věková skupina strávníků 7 let   40,- Kč na den a dítě

přesnídávka………….9,- Kč
oběd ………………….22,- Kč
svačina………………..9,- Kč
—————————————————————

Pitný režim je rozpočítán do jednotlivých složek stravy.

Do věkové skupiny – 7let věku, jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dovrší 7 let věku /školní rok 01. 09. – 31. 08. vč./