info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO

O 1.9. 2023 se mění výše úplaty školného na 250 Kč

Udělejte si změnu ve vašich bankovních příkazech !