info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Vzdělávání ve třídách

Se Sokolem do života

2. 9. 2020
Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 se opět zapojíme do projektu pohybové gramotnosti Se Sokolem do života. Jedná se o cvičební program pod záštitou jedné z nejzkušenějších sportovních organizací u nás, který kopíruje aktivity RVP. V předchozích čtyřech ročnících bylo zapojeno více než 1300 školek. Každá třída bude absolvovat část programu uzpůsobenou věkové kategorii dětí.