info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Vzdělávání ve třídách

Logopedie 2023

4. 1. 2021
LOGOPEDIE 2023 DNE 13.4.2023 ZMĚNA ČASU LOGOPEDIE – OD 12.45.-14.15.HODIN   OD 14.00. DO 16.00. HODIN V MŠ   TERMÍNY : 19.1.,16.2.,16.3.,13.4.,18.5.,15.6.,21.9.,12.10.,16.11.,14.12.   Dr. J. Bártová Logopedická ambulance s.r.o. Masarykova 205 38101 Český Krumlov mobil : 605148243 tel.: 380711993    

Se Sokolem do života

2. 9. 2020
Vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 se opět zapojíme do projektu pohybové gramotnosti Se Sokolem do života. Jedná se o cvičební program pod záštitou jedné z nejzkušenějších sportovních organizací u nás, který kopíruje aktivity RVP. V předchozích čtyřech ročnících bylo zapojeno více než 1300 školek. Každá třída bude absolvovat část programu uzpůsobenou věkové kategorii dětí.