info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Kulturní akce

KVĚTEN 2022

5.5. DEN PRO MAMINKY – od 15.00.hodin na zahradě jednotlivých tříd, výtvarná dílnička s maminkami

12.5. – divadelní společnost Okýnko zahraje dětem Jarní pohádku

17.5. – pro děti ze 2. a 3. třídy  – promítání krátkého filmu o vesmíru v kopuli

19.5. děti ze 2. a 3. třídy pojedou do Planetária v Českých Budějovicích, odjezd v 8.00.hodin, bližší informace budou na nástěnce v šatně  MŠ

25.5. se děti budou společně  fotografovat na konec školního roku

30.5. oslavíme Den dětí soutěžemi na téma piráti – divadelní společnost Okýnko