info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

Se Sokolem do života

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 se opět zapojíme do projektu pohybové gramotnosti Se Sokolem do života. Jedná se o cvičební program pod záštitou jedné z nejzkušenějších sportovních organizací u nás, který kopíruje aktivity RVP. V předchozích čtyřech ročnících bylo zapojeno více než 1300 školek. Každá třída bude absolvovat část programu uzpůsobenou věkové kategorii dětí. Jednotlivými úkoly nás bude provázet sešit, kam si děti za splněnou aktivitu nalepí samolepky a budeme je tak motivovat k tomu, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života.

Program bude hrazen ze zaslané částky za kulturu – 20 Kč za dítě / školní rok.